ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบางคู
โรงเรียน พร้อมด้วยอาจารย์มากคุณวุติ
เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อประสบการณ์ของนักเรียน
ด้วยความยินดียิ่ง วันแห่งความสำเร็จ

ข่าวสารและกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมวันไหว้ครู 2563_๒๐๑๐๐๘_15
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สาคูดูงาน_ดูงานยูวเกษตร_๒๐๑๐๐๘_1
โรงเรียนบ้านสาคู เข้ามาศึกษาดูงานด้านสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านบางคู
S__35446805
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะแก้ว ในการตรวจฟันและให้ทันตสุขศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
3
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โรงเรียนบ้านบางคู และผู้นำชุมชนเข้าให้การช่วยเหลือเด็กหญิงณัฐกานต์ ชัยวิทยาวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบางคู ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข้อมูลประกาศสำคัญ

ดูประกาศทั้งหมด

ประมวลกิจกรรม และผลงาน ครู นักเรียน

ทำเนียบบุคลากร