กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปี 2564

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปี 2564 โดยมีนางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู เป็นประธานในพิธีอ่านสารของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ซึ่งทางโรงเรียนมีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การจัดป้ายนิเทศ และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายผ่านกิจกรรมของพี่ๆสภานักเรียนอีกด้วย

Leave a comment