กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครู

Leave a comment