นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โรงเรียนบ้านบางคู และผู้นำชุมชนเข้าให้การช่วยเหลือเด็กหญิงณัฐกานต์ ชัยวิทยาวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบางคู ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้บ้าน

วันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว โรงเรียนบ้านบางคู และผู้นำชุมชนเข้าให้การช่วยเหลือเด็กหญิงณัฐกานต์ ชัยวิทยาวุฒิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบางคู  ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้บ้าน

     

    

    

  

  

  

 

Leave a comment