วันเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านบางคู

วันเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านบางคู ประจำปีการศึกษา 2560