โครงการค่าย GBL เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการค่าย GBL เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตมาใหความรู้เกี่ยวกับการสร้างการ์ดเกม (Card Game) เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างเกม Bingo for Education เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการแบบ Interactive ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ณ อาคารเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านบางคู จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment