โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน นำเสนอผลงานโรงรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการสาธิตการประชุมสภานักเรียนโรงเรียนเรียนบ้านบางคู

วันที่  ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  นายมนตรี  อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคูพร้อมด้วยคณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบางคูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน นำเสนอผลงานโรงรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการสาธิตการประชุมสภานักเรียนโรงเรียนเรียนบ้านบางคู ณ ห้องประชุมเรือใบ โรงแรมโบ๊ทลากูน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

        

        

        

        

        

       

Leave a comment