โรงเรียนบ้านบางคูได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านบางคูได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวีระวงศ์ จรสกุล ปนะธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนางสาวอรุณศรี วิเชียร กรรมการคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในนามโรงเรียนบ้านบางคู นำโดยนางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวย การโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment