โรงเรียนบ้านบางคู ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

28 กรกฏาคม 2564 นางวีณา อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Leave a comment