โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะแก้ว ในการตรวจฟันและให้ทันตสุขศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  นายมนตรี  อารรีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู นางอารัญดา วรรณชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู คณะครูและนักเรียนต้อนรับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะแก้ว ในการตรวจฟันและให้ทันตสุขศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๒ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ณ  อาคารเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านบางคู

   

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment