โรงเรียนบ้านท่าน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านบางคู จังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคู และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคู ยินดีต้อนรับ นางอรไท มะลิแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้อย และคณะครูโรงเรียนบ้านท่าน้อย จำนวน ๑๒ คน ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุม อาคารเฟื่องฟ้าโรงเรียนบ้านบางคู

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment