8
โรงเรียนบ้านบางคูมีการจัดการการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับคุณครูประจำชั้นตามช่องทางไลน์และเบอร์ติดต่อได้ตามที่แนบหนังสือไว้

ประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉 เรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่าน👶 โรงเรียนบ้านบางคูมีการจัดการการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 👦ผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับคุณครูประจำชั้นตามช่องทางไลน์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดของแต่ละชั้นเรียนที่บุตรหลานของท่านเรียน และเบอร์ติดต่อของคุณครูประจำชั้นของแต่ละระดับชั้นนะคะ👩 👩‍💻ช่องทางการเรียนมีอยู่ 3 ช่องทางตามที่แนบในหนังสือด้านล่างเลยนะคะ💻📱📞

96018239_709553829806819_935836321115537408_n
ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามลิงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง ขอบคุณค่ะ

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามลิงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง ขอบคุณค่ะ https://forms.gle/CBmMHTrmbaJafn569

S__31670276
นายมนตรี อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมรับชมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference

นายมนตรี  อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุลคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางคู ร่วมรับชมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference

S__31670275
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามช่องทางที่ระบุไว้ในหนังสือราชการนี้

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามช่องทางที่ระบุไว้ในหนังสือราชการนี้

ไร่วานิช (2)
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test) NT สูงกว่าระดับประเทศ

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test) NT สูงกว่าระดับประเทศ